Paddellängd
Att välja rätt längd på paddeln är tyvärr ingen "exakt vetenskap", utan snarare en funktion av en mängd olika faktorer som samverkar, som dessutom kan variera. En lång paddel går längre väg i vattnet än en kort, vilket gör den tyngre att driva. 
Som tur är finns det en del bra uträkningsmetoder för detta ändamål. De stämmer inte exakt, men ger i alla fall en ungefärlig längd att börja med.

Här är två som är bra:

252 + kroppslängd i cm ÷ 2 = paddellängd i cm   
Bootshaus                

Den andra är ett frågeformulär som stämmer relativt bra:

​Paddlewizard   Epic kayaks


En annan metod som används flitigt men som är allt för generell; är att man ska kunna greppa paddelspetsen med fingrarna när man står upp. Om man är lång fungerar den metoden inte alls, se bilden.

Faktorer att ta hänsyn till är b.l.a:
Hur högt du sitter i kanoten.
Hur lång du är.
Hur paddelbladen är utformade, är bladen långa behöver hela paddeln vara längre.
Din styrka, är du väldigt stark orkar du driva en paddel som är lite längre.
Vilken typ av kanot du paddlar.
Vilka distanser du föredrar.

 

 Paddelblad
Bladen på paddeln påverkar grunden för din vingteknik.
Bladens yta varierar från ca 650-870 cm2
Formen på bladen bestämmer hur kraften fördelas.
En droppformad paddel(den vänstra), har en något större yta längst ut på bladet, vilket gör att du får lägga större kraft vid isättet av paddeln. En parallellbladig paddel(den högra), har en yta som som är mindre längst ut men är oftast lite längre. Vilket gör att kraften fördelas mer jämnt över paddeldraget


Paddelvinkel
Att ha en vinkel mellan paddelbladen gör luftmotståndet mindre när du paddlar. Om du har en stor vinkel 75-90 grader, måste du vrida handleden relativt mycket under paddeldraget vilket kan leda till skador.
60 grader är dock ett bra medelvärde att börja med.

Har jag valt rätt paddel?
När jag väl köpt min paddel, kanske den efter ett tag känns för lång eller allt för tung att driva. Träning är ju ett dynamiskt förlopp, medan en paddel är ett "statiskt hjälpmedel". När vi utvecklas hänger inte alltid paddeln med. Därför är det bra att ha en paddel som är delbar och justerbar på längden.
När det gäller bladens storlek, finns egentligen inga "rätt eller fel", det är dock viktigt att som nybörjare inte ha för stora blad, då det är lätt att utveckla en felaktig teknik med skador som följd. När man däremot nått en hyfsat avslappnad vingteknik, kan man använda olika stora blad för en varierad träning, likt träningen på gymet med olika belastning.
För tävlingar eller distanser med jämnt tempo är det dock viktigare med rätt storlek för att erhålla en bra "grund-kadens", d.v.s det antal paddeltag du tar per minut, för att orka hela vägen.